مرور برچسب

سرمربی مس کرمان

باشگاه مدیرعامل ندارد، قراردادها هم ثبت نشده | رسانه‌های محلی حاشیه می‌سازند

اکبر محمدی سرمربی مس کرمان با اعلام شرایط بحرانی تیمش در آستانه شروع نیم فصل دوم گفت: به واسطه نداشتن مدیرعامل و نبودن کسی که بتواند کارهای اداری و مدیریتی و پشتیبانی را پیش ببرد، نزدیک…
ادامه مطلب ...