مرور برچسب

علیرضا نادری

ضرورت تعامل سازمان بازرسی با شورا در نظارت بر مدیریت شهری

علیرضا نادری، رییس شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به روند انتخاب شهردار کرمان در این دوره گفت: اعضای شورا همچنین در اولین روزهای آغاز به کار ششمین دوره شوراهای اسلامی با مقامات استان…
ادامه مطلب ...