مرور برچسب

قاچاق چوب

قطع درختان کهنسال در «خبر»| چنار صدساله را دو میلیون تومان می‌خرند

قطع بی‌رویه درختان در کشور این بار گریبان «خبر» را گرفته. روستایی که در سال 86 به دلیل وجود درختان چنار و گردو با عمر بعضا چند صد سال، از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان روستای هدف…
ادامه مطلب ...