مرور برچسب

منابع آب

تهدید خشکسالی برای ساکنان نیمه جنوبی کشور

 عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: طبق تحقیقات آینده‌پژوهی که در زمینه خشکسالی انجام شده در ۲۵ سال آینده، نیمه جنوبی کشور ایران خالی از سکنه خواهد بود و اگر با همین روند پیش…
ادامه مطلب ...

برگزاری اولین رویداد اﺧﺘﺮاﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ نوآوری‌های مدیریت منابع آب و پساب‌های صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان از برگزاری اولین رویداد اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ایده‌ها در زﻣﯿﻨﻪ نوآوری‌های مدیریت منابع آب و پساب‌های صنعتی در ۱۵ تیرﻣﺎه ۱۴۰۲ خبر داد.
ادامه مطلب ...

  دشت رفسنجان بحرانی‌ترین دشت آبی کشور است

حمید ملانوری شنبه ١٧ مهرماه در شورای حفاظت منابع آب شهرستان رفسنجان گفته با توجه به مشکلاتی که شهرستان در زمینه آب دارد، تأکید زیادی بر مدیریت سفره های آب زیرزمینی است. فرماندار رفسنجان…
ادامه مطلب ...