انتصاب رضا اسماعیلی به عنوان رابط دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم تکریم محمود ترقی خواه و معارفه رضا اسماعیلی رابط جدید کانون های خدمت رضوی در شهرستان رفسنجان با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه رفسنجان، دکتر سعید کاظمی پور دبیر کانون های خدمت رضوی استان کرمان در محل دفتر امام جمعه برگزارشد.

مراسم تکریم محمود ترقی خواه و معارفه رضا اسماعیلی رابط جدید کانون های خدمت رضوی در شهرستان رفسنجان با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه رفسنجان، دکتر سعید کاظمی پور دبیر کانون های خدمت رضوی استان کرمان در محل دفتر امام جمعه برگزارشد.

به گزارش کرمان نو، دبیرکانون های خدمت رضوی استان کرمان با بیان اینکه هدف و رسالت اصلی خادمیاران رضوی توسعه و ترویج فرهنگ رضوی میباشد اظهارداشت: درسطح رفسنجان باتوجه به فعال و موثر خادمیاران وهمکاری وهمیاری آنان دربرخی ازعرصه هاعملکرد بسیار خوبی داشته اند.
کاظمی پور اضافه کرد: درپایان سال درخصوص عملکردهای کانون های محلی وکانون های تخصصی جمع بندی وارزیابی خواهیم داشت اما درمجموع براساس گزارشات فعالیت رفسنجان راخوب ارزیابی می کنیم.
وی باتوجه به اینکه رفسنجان ازنظر میزان بیشترین موقوفات رادرکشورداردوازجمله استان های یزدوکرمان و رفسنجان موقوفات بیشتری راداراهستند وبه همین دلیل دفترموقوفات آستان قدس رضوی مربوط به استان یزدوکرمان دررفسنجان است واین به دلیل نیت خیر خیرین ومردم رفسنجان است که بخشی ازاموالشان راوقف نموده اندوبخشی ازاین موقوفات مربوط به آستان قدس رضوی می باشد.
دبیرکانون های خدمت رضوی استان کرمان گفت: توقع وانتظارمااین است که سنّت وقف ونذربه همان روال قبل ادامه پیداکندوباید به گونه ای عمل کنیم که اعتماد عمومی نسبت به خادمین آستان قدس رضوی بیشترشودوخیرین وقف وسپردن اموال خود رابه مجموعه ای که منتسب به علی ابن موسی الرضا(ع) است ترجیح دهندبه موارددیگر هرچند کارخیرخوب است وباهرعنوان ونشانی فرقی ندارد.
سعید کاظمی پور ادامه داد: اگرماخادمیاران وخدمتگزاران خوبی درمجموعه ی آستان قدس رضوی باشیم قطعا باعث می شویم مردم خیّر به این سمت وسوبیایند وبه این مجموعه اعتمادکنند ووسنّت وقف ونذرهم چشمگیرتر وپررنگ ترخواهدشد.
شایان ذکر است درپایان این مراسم از خدمات محمود ترقیخواه تجلیل و آقای رضا اسماعیلی به عنوان رابط جدید کانون های خدمت رضوی شهرستان رفسنجان معرفی شد.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=84786
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.