دانشگاه‌ها برای بازگشایی نیاز به مصوبه استانی ندارند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دانشگاه ها برای بازگشایی مجدد نیاز به مجوز ستاد استانی ندارند و تنها باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

شنیده های خبرنگار «کرمان نو» حکایت از آن دارد که برخی از دانشگاه ها به دانشجویان خود گفته اند، برای بازگشایی مجدد کلاس ها نیاز به اخذ مجوز از ستاد استانی دارند و ستاد به آنها مجوز نداده است.

توپ مجوز بارها بین ستاد استانی و ستاد ملی پاس‌کاری شده است. در این مورد اما توپ در زمین ستاد ملی است.

مهدی شفیعی سخنگوی ستاد کرونای استان کرمان با اشاره به اینکه همه دانشگاه ها با مصوبه ستاد ملی می توانند به صورت مختار از ۱۷خرداد ماه بازگشایی شوند، به «کرمان‌نو» گفت: این مراکز برای بازگشایی نیازی به مجوز از ستاد استانی ندارند.

وی افزود: دانشگاه ها باید بر اساس زیرساخت های خود از جمله تعداد صندلی های داخل کلاس، ظرفیت خوابگاه ها و ظرفیت پذیرش در رشته های فنی و عملی برای بازگشایی تصمیم گیری کنند.

شفیعی عنوان کرد: تمام دانشگاه ها باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و با برنامه ریزی دانشجو بپذیرند.

سخنگوی ستاد کرونای استان کرمان ادامه داد: به احتمال زیاد برای تصمیم در مورد بازگشایی واحد های دانشگاهی در استان، دانشگاه باهنر کرمان به عنوان متولی وزارت علوم، دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان متولی وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد هم به عنوان متولی دانشگاه های آزاد استان تصمیم گیری کنند.

وی عنوان کرد: در این خصوص باید جلسه مشترک گذاشته شود تا تمامی زیر ساخت ها و وضعیت دانشگاه ها بررسی شود ولی در هر صورت این مراکز آموزشی باید آمادگی پذیرش دانشجو را داشته باشند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.