اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان اعلام کرد


اسامی شهدای انفجار تروریستی کرمان منتشر شد

 اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان عصر جمعه و پس از آنکه خاکسپاری پیکر شهدای انفجارهای تروریستی عصر چهارشنبه، شروع شده بود فهرست آمار نهایی ۸۹ شهید این حادثه را روی سایت خود اطلاع رسانی کرد.

 اسامی این شهیدان به همراه سن، ملیت، جنسیت و زادگاه تا مورخ ۱۵ دی ماه جاری به شرح زیر است:

۱. میلاد شادکام، جنسیت مرد، سن ۱۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲. علیرضا صادقی، جنسیت مرد، سن ۲۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳. فاطمه‌زهرا سلطانی، جنسیت زن، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴. مریم نیک‌اندیش، جنسیت زن، سن ۵۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵. نعمت‌الله آچک‌زهی، جنسیت مرد، سن ۱۴ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۶. نصرت جعفری ده‌فارسی، جنسیت زن، سن ۵۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷. سمیه سلطانی‌نژاد، جنسیت زن، سن ۳۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸. رضا اکبرزاده، جنسیت مرد، سن ۳۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۹. ریحانه سلطانی، جنسیت زن، سن یک سال و نیمه، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۰. حسین‌علی بیگی‌نژاد، جنسیت مرد، سن ۵۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان سیرجان

۱۱. مهدی سلطانی، جنسیت مرد، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۲. حسن محمدآبادی، جنسیت مرد، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان نرماشیر

۱۳. حسین محمدابادی، جنسیت مرد، سن ۱۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان نرماشیر

۱۴. محمد پورشیخ‌علی اندوهجردی، جنسیت مرد، سن ۳۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۵. مهدی علوی‌پور، جنسیت مرد، سن ۴۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۶. محمدقاسم احمدی، جنسیت مرد، سن ۲۰ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۱۷. نرگس کارگرمحمدابادی، جنسیت زن، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۸. سیدعابد منصوری نژاد، جنسیت مرد، سن ۴۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۹. محمدطاها قدیری‌فرد، جنسیت مرد، سن ۱۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۰. محمدعابدینی الله‌آبادی، جنسیت مرد، سن ۵۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان رفسنجان

۲۱. فائزه رحیمی، جنسیت زن، سن ۲۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان تهران

۲۲. علیرضا سعادت‌ماهانی، جنسیت مرد، سن ۲۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۳. امیرحسین ده‌دهی، جنسیت مرد، سن ۱۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۴. زهرا برهان‌نژاد زرندی، جنسیت زن، سن ۴۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۲۵. زهرا کارگران، جنسیت زن، سن ۳۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۶. عصمت ایلاقی، جنسیت زن، سن ۶۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۷. فاطمه سهرنگی، جنسیت زن، سن ۵۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۸. مهدیه عرب‌ندوی زرندی، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۲۹. اسماعیل عرب‌گورچوئی، جنسیت مرد، سن ۳۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان بخش چترود

۳۰. رضا نورزهی، جنسیت مرد، سن ۳۰ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۳۱. فاطمه نظری، جنسیت زن، سن ۱۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۲. محمدامین صفرزاده، جنسیت مرد، سن ۱۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۳. نازنین‌فاطمه عزیزی، جنسیت زن، سن ۴ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۳۴. زینب یعقوبی کهنوج، جنسیت زن، سن ۱۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۵. محمدامین سلطانی‌نژاد، جنسیت مرد، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۶. سمانه رجایی‌نژاد، جنسیت زن، سن ۳۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۷. عادل رضایی، جنسیت مرد، سن ۴۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۸. زهرا شادکام، جنسیت زن، سن ۲۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۹. نصرت عرب‌نژاد خانوکی، جنسیت زن، سن ۵۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۰. طاهره درستکار، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۱. زهرا فیضی، جنسیت زن، سن ۱۸ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۴۲. فاطمه میرزائی کوهبنانی، جنسیت زن، سن ۴۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۴۳. صالح سلیمانی، جنسیت مرد، سن ۴۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۴. زینب شفیع‌زاده قنات شیب ده، جنسیت زن، سن ۲۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۵. معصومه اچک‌زهی، جنسیت زن، سن ۸ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۴۶. رضا ایرانمنش، جنسیت مرد، سن ۵۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۷. سبحان علیزاده باب‌تنگی، جنسیت مرد، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۴۸. معصومه بدرآبادی، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۹. عارفه سلمانی‌پور کرمانی، جنسیت زن، سن ۱۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵۰. رضا مداح، جنسیت مرد، سن ۳۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان بافت بخش بزنجان

۵۱. فاطمه سلطانی‌نژاد، جنسیت زن، سن ۳۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵۲. فاطمه برندکام، جنسیت زن، سن ۴۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵۳. سعیده شادکام، جنسیت زن، سن ۳۳ سال، ملیت ایرانی، بخش راین

۵۴. زهرا تیکدری‌نژاد، جنسیت زن، سن ۶۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند بخش چترود

۵۵. محمدعلی مرادی کمال‌آبادی، جنسیت مرد، سن ۱۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند بخش یزدان شهر

۵۶. مریم تاجیک، جنسیت زن، سن ۳۰ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۵۷. سارا حمزه نژادپلنگ آبادی، جنسیت زن، سن ۴۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان بافت

۵۸. محمد تاجیک، جنسیت مرد، سن ۲۸ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۵۹. فهیمه کاربخش، جنسیت زن، سن ۳۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۶۰. نظیفه غفوری، جنسیت زن، سن ۴۵ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۶۱. زهرا هوشمندپناه، جنسیت زن، سن ۱۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۲. مریم قوچانی‌غروی، جنسیت زن، سن ۶۵ سال، ملیت ایرانی، استان خراسان رضوی_مشهد

۶۳. علی روی‌دل، جنسیت مرد، سن ۵۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۴. لیلا غلامعلی‌زاده کمالی، جنسیت زن، سن ۳۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان رفسنجان

۶۵. امیر سلطانی‌نژاد فرسنگی، جنسیت مرد، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۶. امیرحسین افضلی، جنسیت مرد، سن ۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۷. نجمه کدخدا همت‌آبادی، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۸. مکرمه حسینی، جنسیت زن، سن ۲۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان بخش جوپار

۶۹. مریم سلطانی‌نژاد، جنسیت زن، سن ۹ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۰. محمدمتین احمدی، جنسیت مرد، سن ۱۰ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۷۱. زینب رحمت‌آبادی، جنسیت زن، سن ۱۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۲. المیرا حیدری‌نژاد، جنسیت زن، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۳. صدیقه زنگی‌آبادی، جنسیت زن، سن ۵۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۴. نغمه گلزاری، جنسیت زن، سن ۳۹ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۵. ایران زنگی‌آبادی‌زاده، جنسیت زن، سن ۵۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۶. آیدا قاسمی، جنسیت زن، سن ۱۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۷. فاطمه عرب‌ندوئی زرندی، جنسیت زن، سن ۲۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۷۸. ماشاالله مهدی‌زاده، جنسیت مرد، سن ۳۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۹. علیرضا محمدی‌پور، جنسیت مرد، سن ۲۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۰. نظیفه آچکزهی، جنسیت زن، سن ۲۰ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۸۱. اکرم کمالی، جنسیت زن، سن ۳۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۲. اشرف دادی‌دهنوی، جنسیت زن، سن ۵۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان بم

۸۳. فاطمه رجب‌زاده، جنسیت زن، سن ۶۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۸۴. یاسین تشت‌زر، جنسیت مرد، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۵. جواد امیراسماعیلی، جنسیت مرد، سن ۳۹ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۶. فاطمه سعید، جنسیت زن، سن ۱۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۷. رازگل علیزهی، جنسیت زن، سن ۳۸ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۸۸. امیرعلی بامری، جنسیت مرد، سن ۱۱ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۸۹. فائزه نظری، جنسیت زن، سن ۱۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۹۰. سعید بامری، جنسیت مرد، سن ۴۲ سال، ملیت افغانستانی، شهرستان کرمان

۹۱. فاطمه دهقانی‌نقندر، جنسیت زن، سن ۳۶ سال، ملیت ایرانی، استان خراسان رضوی شهرستان مشهد

۹۲. سیده‌صغری حسینی‌فرد، جنسیت زن، سن ۵۵ سال، ملیت ایرانی، استان فارس شهرستان مهر

۹۳. سیدمیثم حسینی هنزا، جنسیت مرد، سن ۴۰ سال، ملیت ایرانی؛ شهرستان کرمان

۹۴.محمدعلی ضیاءالدینی، جنسیت مرد، سن ۴۵ سال، ملیت ایرانی؛ شهرستان کرمان

در این حادثه تروریستی ۲۸۴ نفر زخمی شدند که تا روز ۲۲ دی، ۲۵ مجروح بستری در بیمارستان‌های کرمان ۶ نفر برای ادامه حیات، نیازمند اتصال به دستگاه‌های تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) هستند. همچنان تعداد ۱۰ نفر از مجروحان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان در بخش مراقبت‌های ویژه و ۱۵ نفر در بخش‌های عادی بیمارستان‌ها بستری هستند.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=113364
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.