کرمان؛ سومین استان کشور دارای بیش‌ترین چک‌ برگشتی

آمار بانک مرکزی از جریان مبادلات چک‌های آبان‌ماه نشان می‌دهد کرمان بعد از بوشهر و ایلام بیشترین چک‌های برگشتی را داشته است.

حمزه سلمانی| تازه‌ترین آمار منتشر شده بانک مرکزی از جریان مبادلات چک نشان می‌دهد در ماه آبان استان‌های بوشهر (۷۷.۸درصد)، ایلام (۷۹.۹درصد) و کرمان (۸۰.۷درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. کرمان در ماه مهم هم جزو ۳ استان دارای کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده بوده است.

همچنین در آبان بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱.۹درصد)، البرز (۹۱.۱درصد) و خوزستان (۹۰.۷درصد) اختصاص یافته است.

بر اساس همین گزارش بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر (۲۲.۲درصد)، ایلام (۲۰.۱درصد) و کرمان (۱۹.۳درصد) مربوط است.

کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان هم مربوط به استان های گیلان (۸.۱درصد)، البرز (۸.۹درصد) و خوزستان (۹.۳درصد) است.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل

 در آبان ماه امسال در کل کشور بالغ بـر ۶۵۵ هـزار فقره چک بـه ارزشی حدود ۲۱ هـزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۲ درصـد و از نظر ارزش ۹۵.۲ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۶۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۷ درصد و از نظر مبلغ ۹۳.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=62410

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.