دعوت به همکاری توسط جهان فولاد سیرجان


آگهی مناقصه‌های شرکت جهان فولاد سیرجان

شرکت جهان فولاد قصد دارد از طریق آگهی چند مناقصه دعوت به همکاری کند؛ لذا از تمامی تامین‌کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول است، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

” آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ” خريد ۶ عدد هوزینگ تابلو برق SIEMENS ،۶ عدد ترانسفورمرCT و ۳ دست سرکابل فشار قوی مربوط به پروژه برق‌رسانی به کارخانه احیا مستقیم شماره دو شركت جهان فولاد سيرجان “

” مناقصه شماره ۱۹-۰۳-ک-م”

شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد ۶ عدد هوزینگ تابلو برق SIEMENS ،۶ عدد ترانسفورمرCT و ۳ دست سرکابل فشار قوی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تامین‌کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول است، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.

• شرایط:
۱- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹.
۲- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (چهار میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.
۳- شرایط تحویل کالا: تحویل بصورت DDP درب کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر ۲ جاده اختصاصی گل‌گهر.
۴- محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.
۵- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
۶- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه است و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.
۷- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

IMG 20240413 WA0000 2

” آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ” خريد ۲ (دو) عدد گيربكس فينيشينگ استندهاي شماره ۱۷ و ۱۹ شرکت جهان فولاد سیرجان”

” مناقصه شماره ۲۰-۰۳-ک-م”
شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد ۲ (دو) عدد گيربكس فينيشينگ استندهاي شماره ۱۷ و ۱۹ از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولید‌کنندگان و تامین‌کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.
• شرایط:
۱- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹.
۲- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (سه میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.
۳- شرایط تحویل کالا: تحویل بصورت DDP درب کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر ۲ جاده اختصاصی گل‌گهر.
۴- محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.
۵- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
۶- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه است و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.
۷- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

IMG 20240413 WA0001 2 1

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ” خرید ۵ عدد شیر هیدرولیک برقی برند Rexroth شرکت جهان فولاد سیرجان”

” مناقصه شماره ۱۰-۰۳-ک-م”
شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید ۵ عدد شیر هیدرولیک برقی برند Rexroth از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تامین‌کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول است، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.
• شرایط:

۱- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹.
۲- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.
۳- شرایط تحویل کالا: تحویل بصورت DDP درب کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر ۲ جاده اختصاصی گل‌گهر.
۴- محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.
۵- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
۶- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه است و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.
۷- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.
IMG 20240414 WA0002

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ” خريد ۲۰۰ تن الکترود گرافیتی سایز ۷۰۰ میلی‌متر برند Aohui شرکت جهان فولاد سیرجان”

” مناقصه شماره ۱۲-۰۳-ک-م”
شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد ۲۰۰ تن الکترود گرافیتی سایز ۷۰۰ میلی‌متر برند Aohui از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تامین‌کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول است، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.
• شرایط:

۱- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲.
۲- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (دوازده میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.
۳- شرایط تحویل کالا: تحویل بصورت CFR اسکله شهید رجایی بندرعباس.
۴- محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.
۵- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
۶- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه است و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.
۷- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

IMG 20240414 WA0003 2

” آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ” خرید ۴.۰۰۰ (چهار هزار) تن کک نفتی شرکت جهان فولاد سیرجان”

” مناقصه شماره ۱۳-۰۳-ک-م”
شرکت جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید ۴.۰۰۰ (چهار هزار) تن کک نفتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولید‌کنندگان و تامین‌کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می‌آید اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR دریافت نمایند.
• شرایط:
۱- آخرین فرصت تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲.
۲- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (چهل و هشت میلیارد) ریال مطابق اسناد مناقصه.
۳- شرایط تحویل کالا: تحویل بصورت DDP درب کارخانه شرکت جهان فولاد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، کیلومتر ۲ جاده اختصاصی گل‌گهر.
۴- محل تحویل پاکات: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت جهان فولاد سیرجان و استان تهران، شهر تهران، دفتر شرکت جهان فولاد سیرجان.
۵- شرکت جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
۶- هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه است و ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.
۷- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۲۹۳۸۳۱۷ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارتباط برقرار نمایید.

IMG 20240414 WA0001

 

 

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=117143
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.