مرور رده

معدن

حذف شورای معادن در برنامه هفتم توسعه آسیب‌رسان است

در حالی که تا چند ماه گذشته صحبت از افزایش اختیارات شورای معادن در استان بود و رئیس اتاق بازرگانی خواستار اختیار تام این شورا بود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اعلام کرد که…
ادامه مطلب ...

حقوق دولتی معادن کشور افزایش ۱۰۰ درصدی یافت

معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال افزایش ۱۰۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی را داریم اما سهم استان‌ها همچنان بسیار کمتر از قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن…
ادامه مطلب ...

۴۶هزار میلیارد تومان، مجموع مالیات و حقوق دولتی معادن استان

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در شورای معادن، امسال مبلغی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق دولتی معادن کشور پیش‌بینی شده که ۶۵ درصد ان را کرمان می‌پردازد.
ادامه مطلب ...