مرور برچسب

حوزه قضایی

پذیرفته نیست ۴۰ بخش کرمان حوزه قضایی نداشته باشد

رییس قوه قضاییه گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست بیش از ۴۰ بخش در استان کرمان دارای حوزه قضایی نباشد و مردم از دسترسی به خدمات قضایی محروم باشند لذا باید به سرعت این مشکل به منظور تسهیل…
ادامه مطلب ...

حتی‌الامکان دستگاه قضایی به مسائل واحدهای تولیدی ورود نکند

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بسیاری ازمشکلات واحدهای تولیدی باید قضازدایی شود و سیاست واحدی اتخاذ کرد تا حتی‌الامکان دستگاه قضایی در این مسایل ورود نکند و برای خودروسازان و…
ادامه مطلب ...