مرور برچسب

علم و فناوری

نیاز بازار و جامعه به علم و فناوری ضروری است

محمدمهدی زاهدی با اشاره بر اینکه علم باید در خدمت رفع نیازهای کشور باشد اظهار کرد: علم باید در خدمت جامعه بشری باشد و نباید صرفا زندگی علمی فرد محدود به مقاله نویسی شود، لذا باید تغییر…
ادامه مطلب ...