مرور برچسب

مدارس کانکسی

گام اول وزارت آموزش و پرورش حذف مدارس کانکسی است

کرمان‌نو-وزیر آموزش و پرورش گام اول در آموزش و پرورش را حذف مدارس کانکسی دانست و گفت: چرا باید مدارس کانکسی اینگونه رشد پیدا کند که اکنون هشت هزار مدرسه کانکسی در سطح کشور وجود داشته…
ادامه مطلب ...

مدارس ایمن جایگزین مدارس کانکسی در بم می‌شود

کرمان‌نو- وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس ایمن در شهرستان بم به جای مدارس کانکسی احداث می شوند گفت: اعتبار مورد نظر برای احداث مدارس تامین شده که بخشی از این اعتبار توسط…
ادامه مطلب ...

پیگیر افزایش اختیارات برخی ادارات شهرستان بم خواهیم بود

کرمان‌نو -استاندار کرمان گفت:ضرورت افزایش بعضی از اختیارات ادارات در شهرستان بم وجود دارد و در برخی از دستگاه‌ها و ادارات مانند صمت، بهزیستی و غیره پیگیری خواهیم کرد تا در قالب…
ادامه مطلب ...