مرور برچسب

سلامت

بازگشایی بخش نوزادان NICU1 بیمارستان افضلی پور

مسئول فنی بخش نوزادان بیمارستان افضلی پور تاکید کرد که این بخش از بیمارستان هم زمان با بقیه بیمارستان افتتاح شده بود که مطابق با استانداردهای روز نبود و تغییر ساختمانی در این بخش داده…
ادامه مطلب ...

در «پاستور» بم چه می‌گذرد|یک شهر؛یک بیمارستان؛یک دنیا‌ مشکل

شهرستان بم تا قبل از زلزله دلخراش سال ۸۲ دارای سه واحد درمانی بود. بیمارستان امام خمینی (ره) ،دیگری بیمارستان خصوصی افلاطونیان و زایشگاه مهدیه .مراجعه بالای مردم به این واحدهای درمانی…
ادامه مطلب ...

ارتقای انتقال خون کرمان با رونمایی دستگاه «گاماسل»

دستگاه «گاما‌سل» که خود حاوی چشمه‌ی اشعه می‌باشد با پرتاب امواج باعث نابودی سلول‌های خونی‌ای می‌شود که بر علیه فرد گیرنده‌ی خون حمله می‌کنند. دکتر محمدرضا مهدی زاده،مدیر کل انتقال خون…
ادامه مطلب ...

استرس دلیل مردن در جوانی

پیشرفت های مختلف علمی در جنبه های مختلف زندگی بشر و به ویژه در حوزه درمان بیماری ها، باعث شدند که بشر به آینده ای روشن وعمری طولانی امیدوار شود. این مساله که پیشرفت های علمی بشر جلوی…
ادامه مطلب ...