مرور برچسب

معادن

تامین برق مشکل اصلی توسعه معادن در جنوب استان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان گفت: برای توسعه منطقه ای چندین عامل دخیل است، که مهمترین آن تامین زیرساخت ها است که شامل تامین آب، برق و زمین است که باید به هر سه توجه شود.
ادامه مطلب ...

وضعیت منابع و مصارف استان همخوانی ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت منابع و مصارف استان همخوانی ندارد و در صورتی که منابع شرکت‌ها درصدی به استان آمده، باید گزارش کاملی در این زمینه ارائه و در سرجمع…
ادامه مطلب ...

معادن کرمان برای محیط زیست تره خرد می‌کنند؟

معادن از عوامل مهم رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور، به شمار می‌روند، اما تأثیرات مخربی به محیط زیست وارد می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه گذاری‌های به موقع و به جا در زمینه دفع و…
ادامه مطلب ...

ردپای معادن در افزایش ریزگردهای کرمان

به گفته رضا جزینی زاده، 8.9 درصد ریزگردهای داخلی کشور مربوط به رگ‌های معدنی استان کرمان هستند. او خبر داده که در شورای معادن استان کرمان مقرر شد که از محل یک درصد فروش شرکت‌های معدنی…
ادامه مطلب ...

لزوم ایجاد صنایع زیردستی در نزدیکی معادن برای جلوگیری از خام فروشی

حمید ملانوری گفته استان کرمان و شهرستان رفسنجان به بهشت معادن معروفند اما در رفسنجان سنگ آهن و کرومیت از دل معادن استخراج و به صورت خام به کشورهای خارجی صادر می شود. وی تصریح کرد که…
ادامه مطلب ...