داده های سالنامه آماری وزارت کار نشان داد


همه بار اشتغال کرمان بی‌آب، روی کشاورزی| کرمان قعرنشین استان‌‌ها در سهم اشتغال صنعت و خدمات

۳۸.۶درصد از شاغلان استان در سال گذشته یا کشاورز بودند یا وابسته به مشاغل کشاورزی. سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد کرمان که تقریباً همه دشت‌هایش از نظر آبی بحرانی و ممنوعه هستند، درآمد غالب شاغلانش وابسته به شغلی آب‌بر است.

به گزارش کرمان‌نو، در کل ۳۱ استان کشور نسبت اشتغال بخش کشاورزی به کل شاغلان حتی نزدیک این درصد هم نیست و با اختلاف از نظر وابستگی شاغلان استان به کشاورزی رتبه اول را کرمان و بعد هم خراسان شمالی با ۳۱.۴درصد دارد. به طور متوسط سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور ۱۴.۸درصد و استان‌های هم‌جوار ما مثل یزد ۷.۱ درصد، فارس ۱۵.۷ و اصفهان ۸.۴ است.

سالانه ۹۰۰ میلیون مترمکعب برداشت آب اضافی از سفره‌های آب زیرزمینی استان انجام می‌شود و از ۴۱ دشت استان، ۳۷ دشت ممنوعه است. بااین‌همه بار اشتغال استان روی بخش آب‌بر کشاورزی است. بنا به اطلاعات سالنامه آماری سال ۱۴۰۱ که وزارت کار منتشر کرده است کرمان رتبه اول سهم اشتغال در بخش کشاورزی در کل کشور را دارد. سهم اشتغال بخش کشاورزی در این استان در سال مذکور ۳۸.۶ درصد است. در ۴ فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان بیشترین سهم اشتغال در بهار با نسبت ۳۹.۲ است. در فصل تابستان نیز کمترین عدد و برابر ۳۷.۹درصد است.

 

 *کمترین اشتغال صنعت در کشور برای کرمان

 

سهم اشتغال بخش کشاورزی و صنعت در استان کرمان درست در نقطه مقابل‌اند، اگر در کشاورزی استان بی آب کرمان در رتبه اول قرار دارد، در بخش اشتغال صنعتی این استان در رتبه آخر قرار گرفته است. طبق سالنامه آماری در سال گذشته سهم اشتغال بخش صنعت در کرمان برابر ۲۲.۶درصد است که از تمام استان‌های کشور کمتر است. به طور متوسط در کشور سهم اشتغال بخش صنعت ۳۳.۶درصد است. بیشترین سهم اشتغال صنعت هم برای یزد با عدد ۴۴.۶ درصد و بعد از آن هم قم با ۴۴ درصد، البرز ۴۲.۱ درصد و اصفهان با ۴۱.۴ درصد قرار دارند.

 

 *بخش مغلوب خدمات در کرمان

 

بخش خدمات نیز همچون بخش صنعت سهم اشتغالش در کرمان فاصله زیادی با توسط کشور دارد. سهم اشتغال بخش خدمات در کرمان ۳۸.۸ در سال گذشته بود و متوسط کشور ۵۱.۶ درصد است. موضوعی که نشان می‌دهد هنوز بخش خدمات در کرمان به‌درستی شناخته نشده و از ظرفیت‌های آن استفاده نشده است. رتبه کرمان از نظر سهم اشتغال در این بخش نیز همچون بخش صنعت در آخر جدول است. این در حالی است که استان‌هایی مثل بوشهر ۶۲.۶درصد اشتغالشان در این بخش است یا حتی استان‌های هم‌جوار ما مثل یزد و فارس و اصفهان به نسبت‌هایی نزدیک به عدد ۵۰ درصد بار اشتغالشان روی بخش خدمات است.

اطلاعات سالنامه آماری که بر اساس داده‌های سال گذشته است می‌گوید که نرخ مشارکت اقتصادی در کرمان ریزش داشته است و فاصله‌اش با متوسط کشور بیشتر شده است. تا سال ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصاد در استان کرمان ۴۰.۳درصد بوده است؛ اما سال گذشته این نرخ که گویای حضور افراد چه شاغل چه بیکار در بازار کار است به ۳۹.۵درصد رسیده است که خود نشانی از ناامیدی افراد از پیداکردن شغل است.

لینک کوتاه مطلب : https://kermaneno.ir/?p=110777
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.