مرور برچسب

انتقال خون استان کرمان

۱۵۰۰ بیمار تالاسمی در جنوب استان مصرف خون را بالا برد

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: وجود ۱۵۰۰ بیمار تالاسمی که بیشتر در جنوب استان کرمان هستند باعث شده مصرف خون در استان بالا برود و عمده تأمین خون موردنیاز این بیماران از رفسنجان صورت…
ادامه مطلب ...

شناسایی یک گروه خونی نادر در استان کرمان

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: پس از دریافت گزارش عدم سازگاری خون‌های (کراس‌مچ) شده برای تزریق خون اورژانسی به نوزاد یک‌روزه در بانک خون یکی از بیمارستان‌های استان، نمونه خون نوزاد…
ادامه مطلب ...