مرور برچسب

کودکان کار

کودکان کار و متکدی را به مراکز اصلاح و تربیت نفرستید

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه از معرفی کودکان کار و متکدیان دستگیر شده به کانون اصلاح و تربیت جلوگیری شود، گفت: بهزیستی مکلف شده نسبت به پذیرش این افراد اقدام کند.
ادامه مطلب ...

۹۰ درصد کودکان کار کرمان اتباع بیگانه هستند

مدیرکل بهزیستی استان کرمان می‌گوید طی سال گذشته تاکنون بیش از هزار کودک را از سطح چهارراه ها و خیابان‌ها جمع‌آوری و ساماندهی کرده ایم که بالای ۹۰ درصد آنها از فرزندان اتباع بیگانه و…
ادامه مطلب ...

در خصوص [آسيب هاى اجتماعى] همه نظاره گريم

آقاى "بلندى"اورژانس اجتماعی چه مرکزی است؟ مرکزی است که وقتی آسیب اجتماعی اتفاق می افتد با فوریت دخالت می کند. چگونه دخالت می کند ؟  مثل اورژانسهای بیمارستان پس از اطلاع از وقوع حادثه در…
ادامه مطلب ...