بسته خبری ۲۰:۲۰

 

بخش خبری ۲۰:۲۰ – شنبه ۱۷ فروردین ۹۸

۲۰:۲۰ شنبه ۱۸ اسفند ۹۷

 

۲۰:۲۰ یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

۲۰:۲۰ شنبه ۱۱ اسفند ۹۷

 

۲۰:۲۰ یکشنبه ۵ اسفند ۹۷

۲۰:۲۰ شنبه ۴ اسفند ۹۷

 

۲۰:۲۰ چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷

 

۲۰:۲۰ سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۹۷

 

از میان خبرها

مدیرکل استاندارد استان کرمان:
۱۵۲ استاندارد ملی در کرمان تدوین و بازنگری شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:
۷۳ پروژه آموزشی جدید در کرمان افتتاح می شود