مرور برچسب

حاج قاسم سلیمانی

حاج قاسم اسلحه اشرار را به تراکتور و کارخانه تبدیل کرد

همرزم سردار شهید سلیمانی با اشاره به فرماندهی سردار سلیمانی در منطقه شرق کشور گفت: امروز همه آن اشرار مسلح، در دشت‌های پُر از نعمت خدادادی مشغول کشاورزی هستند و این فرهنگ حاج قاسم است.
ادامه مطلب ...