ابهام در مرگ یک بیمار کهنوجی

یک بیمار در بیمارستان ۱۲فروردین کهنوج، جان خود را به دلیل نامعلومی از دست داد، دلیل مرگ این جوان در مرحله کالبدشکافی و تشخیص قرار دارد.

الهام پیپر| چندروز قبل جوانی کهنوجی با نام غلامرضا بهادری با درد ناحیه قفسه سینه که خودش ادعا می‌کرده قلبش است به بیمارستان۱۲ فروردین کهنوج مراجعه می‌کند، متاسفانه این جوان پس از حدود ۲ ساعت که طبق گفته خانواده‌اش اصرار داشته حال بدی دارد و قلبش اذیتش می‌کند در قسمت تزریقات بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد، جسد غلامرضا بهادری برای کالبدشکافی و مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی جیرفت فرستاده شده و معاون درمان علوم پزشکی می‌گوید این مساله را پیگیری می‌کند تا مشخص شود مرگ این جوان چه علتی داشته است.

تفاوت قصور پزشکی و تقصیر پزشکی در این است که در تقصیر پزشکی نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد؛ اما در قصور پزشکی نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد.که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می‌دهد. قصور به لحاظ لغوی به معنای “کوتاهی” و در اصطلاح حقوقی، به مفهوم آن است که فردی، کار یا وظیفه محول‌شده به خود را انجام ندهد. وظیفه‌ای که قانونگذار بر عهده کسی قرار داده‌است.زمانی اصطلاح «قصور» به کار برده می‌شود که فرد، در کاری که باید انجام می‌داده، کوتاهی کرده‌است.
قصور یک پدر یا مادر در تربیت فرزند خود، یا قصور فرد در مورد همسرش را می‌توان از مصادیق قصور عنوان کرد؛ زیرا در تربیت فرزند وظایفی بر عهده پدر یا مادر است و انجام ندادن این وظایف، قصور نامیده می‌شود. حتی در مسایل فقهی و عقیدتی تا آنجا پیش رفته‌ایم که انتخاب نام بد، برای فرزند هم، نوعی قصور محسوب می‌شود. چندروز قبل جوانی کهنوجی با دردقفسه سینه و تنگی نفس به بیمارستان کهنوج مراجعه می‌کند که متاسفانه جان خود را رد بیمارستان از دست می‌دهد البته هنوز مشخص نیست علت مرگ این جوان قصور پزشکی بوده یا نه اما خانواده او خواستار رسیدگی به این موضوع هستند.
بهادری پدر همسر فردی که در بیمارستان ۱۲فروردین کهنوج فوت کرده به«کاغذوطن»گفت:«همسر دخترم چند روز قبل بر اثر درد ناحیه چپ سینه دچار تنگی نفس و ریزش عرق می‌شود به همسرش می‌گوید قلبم اذیتم می‌کند و تنفسم دچار مشکل شده باید به بیمارستان برویم.»وی افزود:«مرحوم ماشینش را روشن می‌کند و خودش پشت رل می‌نشیند تا به بیمارستان می‌رسند ولی زمانی که جلوی بیمارستان می‌خواهد پیاده شود زمین می‌خورد و همسرش به داخل بیمارستان می‌رود و کمک می‌گیرد و با برانکارد به داخل بیمارستان منتقلش می‌کنند که دکتر می‌گوید باید نوارقلب بگیرید و پس از گرفتن نوار قلب دکتر می‌گوید قلب این مشکلی ندارد و در بخش تزریقات او را می‌خواباند و پس از چندلحظه دامادم می‌گوید نمی‌توانم نفس بکشم و همسرش می‌خواهد دوباره پیش دکتر برود اما نگهبان اجازه ورود به او نمی‌دهد التماس هم می‌کند و خواهش می‌کند به دکتر بگویند به مریض برسند اما دکتر نمی‌رود مجددا دخترم پشت درب می‌رود و پس از اصرار زیاد به او اجازه ورود می‌دهند که پیش دکتر می‌رود و می‌گوید همسرم قلبش درد می‌کند و نفسش به شماره افتاده دکتر می‌گوید: دکتر منم یا تو؟همسر شما موردی ندارد دخترم می‌گوید نمی‌تواندنفس بکشد دکتر می‌گوید آب بریز روی صورتش پس از چند لحظه دامادم داد می‌زندو می‌گوید گرمم است دارم خفه می‌شوم دخترم این بار دوباره نزد دکتر می‌رود و التماس می‌کند و می‌گوید شوهرم دارد از دست می‌رود یک نگاهی به او بیندازید دکتر می‌گوید از نظرمن قلب این مریض مشکلی نداردچرا الکی جو را متشنج می‌کنید؟دامادم از ساعت ۱۰ آنجا بوده و ساعت دوازده و نیم تمام می‌کند و روی تخت تزریقات عمرش به پایان می‌رسد.»بهادری تصریح کرد:«پس از اینکه پرستاران به پزشک اطلاع می‌دهند مریض تمام کرده دکتر بالای سرش می‌آید و می‌گوید باید ببریدش اتاق احیا از این لحظه خودم کمک‌شان دادم و دیدم دارند می‌برندش سمت اورژانس و اتاق احیا یک لحظه برای چند ثانیه قلبش برگشت اما متاسفانه همسر دخترم فوت کرد، به همین راحتی جوانی که باید کنارهمسر و فرزندانش باشد اکنون باید راهی قبرستان شود آن هم بخاطر بی‌توجهی و سهل‌انگاری یک پزشک که به فریادهایش اهمیت نداد و ژست عاقل اندر سفیه گرفت.»بهادری ادامه داد:«وقتی دامادم تمام کرد دکتر به سمتم آمد و گفت آقا من نوارقلب را دیدم مشکل قلبی نداشت، گفتم آقای دکتر اگر موردی نداشت پس الان چرا زنده نیست و تمام کرد؟»وی افزود:«زمانی که کسی با شرایط داماد من با این درد ناحیه سینه وارد بیمارستان شد حداقل باید او را به بخش مراقبت‌های ویژه می‌بردند و با متخصص قلب تماس می‌گرفتند تا او را معاینه کند نه اینکه یک پزشک عمومی او را روی تخت تزریقات بخواباند و به او اهمیتی ندهد.حداقل اگر دکتر قلب هم نبود با تلفن از او کمک می‌گرفتند تا برسد.رییس بیمارستان زمانی که ماجرا را فهمید گفت چرا بیمار را آنجا نگه داشتید؟کسی که ناراحتی قلبی دارد چرا روی تخت تزریقات نگه داشته شده است؟زمانی که با پرستاران صحبت کرد گفت من خبر دارم که این مریض چندین بار فریاد زده که قلبش ناراحت است پس چرا دکتر او را روی تختی که هیچ امکاناتی برای یک بیمار قلبی ندارد معطل کرده است.»بهادری ادامه داد:«تمامی پرستارانی که آنجا حضور داشتند شاهد بودند چقدر این بیمار معطل بود.»
بیمارستان ۱۲ فروردین منتظر نتیجه پزشکی قانونی است
دکتر جعفری رییس بیمارستان ۱۲فروردین کهنوج نیز به«کاغذوطن»گفت:«جسد این بیمار به پزشکی قانونی برای کالبدشکافی و تعیین علت مرگ فرستاده شده است.»وی تاکید کرد:«تا زمان رسیدن پاسخ پزشکی قانونی نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم دلیل مرگ چه بود و اظهارنظری کنیم.»
علوم پزشکی پرونده مرحوم بهاردری را رسیدگی می‌کند
دکتر سالاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هم به«کاغذوطن»گفت:«من تا امروز از این ماجرا خبر نداشتم معمولا زمانی که مرگ و میری در بیمارستان‌هایمان رخ می‌دهد فوری به من اطلاع می‌دهند و پرونده آقای بهادری هم به تازگی دست من رسیده تا مطالعه کنم و نظر و دستور لازم را اعلام کنم.»وی تصریح کرد:«این بیمارروز دوشنبه به بیمارستان۱۲فروردین کهنوج با درد سینه و تروما مراجعه کرده و گفته تنگی نفس دارد دکتر اورژانس هم مراحل درمانی لازم را انجام می‌دهد، ما تا زمان اعلام نتیجه پزشکی قانونی نمی‌توانیم نظری در خصوص این موضوع بدهیم.»
جواب پزشک قانونی حداقل یک ماه دیگر اعلام می‌شود
دکتر سالاری اضافه کرد:«در کالبدشکافی از احشاء و جسد بیمار نمونه‌برداری می‌شود و جسد تحویل اقوام مرحوم برای تدفین می‌شود اما نمونه‌های برداشته شده به تهران ارسال می‌شود که آزمایشات زیادی بر روی آنه انجام می‌شود و یک ماه و شاید بیشتر طول خواهد کشید و تا زمان حصول نتیجه از پزشکی قانونی هیچ‌کس نمی‌تواند نظری در خصوص دلیل مرگ بدهد که مشخص شود بیمار خودش دارای مشکل بوده یا بر اثر قصور پزشکی جان خود را از دست داده است.»معاون درمان علوم پزشکی گفت:«دوربین در بیمارستان وجود داشته و مشخص می‌شود آنجا چه اتفاقاتی افتاده که حتما ما این مسائل را پیگیری می‌کنیم اما من شک دارم که بیمار را داخل اورژانس بیمارستان راه نداده باشند و او را در محل تزریقات نگه داشته باشند تمام پرسنل بیمارستان از نگهبانی گرفته تا پزشکان و پرستاران نسبت به بیماری که عنوان می‌کند قلبش درد دارد حتما منصفانه رفتار می‌کنند و او را به اورژانس هدایت می‌کنند.»
علوم پزشکی در حال بررسی پرونده مرحوم حمدلله ملایی دبیر جیرفتی است
وی در خصوص پرونده حمدلله ملایی دبیر معروف جیرفتی به«کاغذوطن»گفت:«دستور ویژه برای رسیدگی به این پرونده را صادر کردم و جلسات متعددی در این رابطه با حضور خودم برگزار شده و به زودی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.»وی اضافه کرد:«هر حرفی بزنیم ممکن است پرونده را از راه خودش منحرف کند و تا هفته آینده در خصوص پرونده ملایی نظرم را اعلام خواهم کرد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.