مرور رده

جامعه

وقتی قطار بن‌ریل، رشته‌های استاندار کرمان را پنبه می‌کند| رفت‌وبرگشت به تهران و مشهد در اوج کرونا

نسخه وزارت بهداشت برای شکستن زنجیره انتقال کروناویروس، ماندن افراد در خانه و سفر نکردن است. با این حال قطارهای بن‌ریل شرکت راه‌آهن شرقی بنیاد همچنان در حال جابجایی مسافران است.
ادامه مطلب ...