رفع تصرف از ۲۰ هکتار اراضی ملی سیرجان

محسن نیک ورز ضمن اخطار به زمین خواران و متصرفان بیت المال تصریح کرد: متصرفان و زمین خواران پس از تصرف، این اراضی را برای سود بیشتر به مردم می فروشند.
وی اظهار کرد: با متصرفان به حقوق بیت المال برخورد جدی خواهد شد و مردم هم ضمن همکاری با قوه قضایی و نیروی انتظامی قبل از خرید اراضی باغی و حومه شهر در زمینه وضعیت ملک از کارشناسان مربوطه و ادارات ذیربط استعلام و اطمینان حاصل کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 63 = 67