کرمان سومین استان از نظر کاهش بارش

به گفته هدایت فهمی، در سال زراعی جاری منتهی به ۱۱ بهمن (سال زراعی از یک مهر تا ۳۰ شهریور است)، سیستان و بلوچستان با ۹۶ درصد کاهش بارش رتبه نخست، خراسان جنوبی با ۸۶ درصد رتبه دوم، کرمان با ۸۴ درصد رتبه سوم، خراسان با ۸۲ درصد رتبه چهارم و خوزستان با ۷۹ درصد رتبه پنجم را به خود اختصاص دادند.

او هشدار داده که در حال حاضر ایران با یک خشکسالی شدیدی رو به روست که طبق آمار و اطلاعات در ۵۰ ساله اخیر بی نظیر است.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر میزان پرشدگی سدها ۴۱ درصد است، اظهارداشت: هم اکنون ۵۹ درصد سدهای ایران از حیث حجمی خالی هستند.

معاون دفتربرنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرودر بخش دیگری از مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: هم اکنون ایران در بحث آب های زیر زمینی نیز وضعیت مناسبی ندارد.

وی افزود: سالانه بصورت متوسط شش میلیارد متر مکعب از حجم ذخیره آبخوان ها در کشور اضافه برداشت می شود.
فهمی ضمن اشاره به این جمله که از مجموع ۶۰۹ دشت در ایران ۳۶۵ دشت با وضعیت بحرانی مواجه است، اظهارداشت: برای مقابله با بحران آبی و پدیده خشکسالی در مملکت باید راهکار اساسی اندیشیده شود.

وی در ادامه از کاهش برداشت سالانه ۱۱ میلیارد متر مکعب آب از منابع زیر زمینی طی برنامه پنج ساله ششم توسعه در کشور خبرداد و یادآورشد: این تکلیف قانونی باید اجرایی شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.